OROSZVALOSAG.HU


Lettország etnikai képének változása

  |  2010-05-02 08:35:39  |  
Gyóni Gábor

Lettország etnikai képének változása

A legjelentősebb orosz népességű balti állam

 Lettország etnikai képének változása

 

Lettország az Orosz Birodalom egyik utódállamaként jött létre az első világháború után. 1918 novemberében kiáltották ki függetlenségét, amit Szovjet-Oroszország 1920-ban ismert el.

A második világháborút megelőzően három alkalommal, 1920-ban, 1930-ban, és 1935-ben is tartottak népszámlálást Lettországban. Ezek eredményei nem térnek el egymástól nagy mértékben, most az 1935-ös, tehát a háború és a függetlenség elvesztése előtti utolsó népszámlálás adatait idézzük.

Eszerint Lettország népessége 1, 9 millió fő, az ország lakóinak 77 %-a (1,467 millió fő) lett nemzetiségű, azaz a lettek abszolut többségben voltak. A legnagyobb kisebbség az oroszság volt 168 ezer fővel (8,8 %). Ezen kívül egyetlen etnikum létszáma sem haladta meg a 100 000 főt. Ezzel együtt is, Lettország soknemzetiségű ország volt, amely hat különféle nemzetiségnek adott otthont.

  

1935, Lettország

Etnikum létszáma

Aránya %

lett

1 467 035

77

orosz

168 266

8,8

belarusz

26 803

1,4

lengyel

48 637

2,5

litván

22 843

1,2

zsidó

93 370

4,9

német

62 116

3,3

összesen

1 905 936

100

  

Lettország 1940 augusztusában szovjet tagköztársaság lett, 1941-1944 között a németek megszállták. A második világháború után a Szovjetunió egyik tagköztársasága, területe némileg csökkent (1945-ben Oroszország elcsatolta tőle Abrenes körzetét). A második világháború következményeként eltűnt a nagymúltú németség a balti államból, a lettországi zsidók többsége nem élte túl a világégést. Maguk a lettek is jelentős emberveszteséget szenvedtek a háború alatt: az 1959-es (háború utáni első) szovjet népszámlálás csak 1,3 millió lettet talált Lettországban, 150 ezerrel kevesebbet, mint a háború előtt. Az oroszok létszáma viszont a betelepítések következtében megháromszorozódott. 1959-ben már több mint félmillió orosz élt Lettország területén, a lakosság 26,6 %-át alkotva. A lettek aránya eközben 62 %-ra csökkent a korábbi 77 %-ról.

  

1959, Lettország

Etnikum száma

Aránya %

lett

1 297 881

62

orosz

556 448

26,6

belarusz

61 587

2,9

lengyel

59 774

2,9

zsidó

36 592

1,7

litván

32 383

1,5

ukrán

29 440

1,4

összesen

2 093 458

100

 

 

A Szovjetunió évtizedei alatt Lettország népessége folyamatosan gyarapodott. Igaz, ez a gyarapodás főként az oroszok számlájára írható. A lettek száma is némileg emelkedett, de az 1989-es 1,387 millió fő azt jelentette, hogy közvetlenül a rendszerváltás előtt kevesebb lett élt Lettországban, mint a ’30-as években. A lettek aránya 52 %-ra esett vissza, miközben az oroszok száma meghaladta a 900 ezer főt, ami azt jelentette, hogy Lettország lakóinak több, mint a harmada orosz nemzetiségű lett 1989-re. 1989-re a kivándorlás következtében a zsidók aránya is jelentéktelenné vált.

  

1989, Lettország

Etnikum száma

Aránya %

lett

1 387 757

52

orosz

905 515

34

belarusz

119 702

4,5

ukrán

92 101

3,5

lengyel

60 416

2,3

litván

34 630

1,3

egyéb

66 446

2,5

összesen

2 666 567

100

 

 

Lettország 1991-ben nyerte vissza függetlenségét. A 2001-es népszámlálás szerint az ország a ’90-es években 300 ezer főt veszített, ezek túlnyomó többsége orosz, de mindegyik etnikum létszáma csökkent 1989 óta. Az oroszok létszáma több mint 200 ezer fővel csökkent a ’90-es években, ezzel arányuk 30 % alá esett. Az oroszok elvándorlásának következtében a lettek aránya csökkenő népesség mellett is 58 %-ra emelkedett.

  

2001, Lettország

Etnikum száma

Aránya %

lett

1 370 227

57,9

orosz

695 558

29,4

belarusz

95 633

4

ukrán

62 779

2,7

lengyel

59 105

2,5

litván

33 120

1,4

egyéb

49 715

2,1

összesen

2 366 131

100

 

 

Cimkék: Lettország etnikai képe
Országok: Lettország
Megosztás:
Add a Facebook-hoz

 

Oroszvalosag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat