OROSZVALOSAG.HU


Százéves a Szovjetunió I.

  |  2022-06-15 16:46:25  |  
Oroszvalóság Admin

Százéves a Szovjetunió I.

Lenint kollektív vezetés váltja

 

 Százéves a Szovjetunió I.
Száz évvel ezelőtt június 15-én a berlini emigráció lapja, a Golosz arról tudósított, hogy súlyos betegsége miatt Lenin kénytelen volt elhagyni Moszkvát, és hat hónapig tartózkodni az állami ügyekbe való bármiféle beavatkozástól, helyére háromtagú Bizottságot választottak: Sztálin, Kamenyev és Rikov személyében. A pártvezetőnek már 12-én halálhírét keltették a berlini emigráció lapjában, azonban ez túlzásnak bizonyult.
 
Százéves a Szovjetunió I.
 
Az újpártvezetés tagjai közül Sztálint grúz bolseviknak nevezik, aki török nemzetiségű, erős természete van és vasökle, továbbá a Központi Bizottság főtitkára és nemzetiségi népbiztos. Kamenyev a moszkvai tanácselnök és liberálisnak tartják. Rikov a Nemzetgazdasági Legfelsőbb Tanács elnöke, a NEP elkötelezettjének és szintén liberálisnak tartják, de nem túl aktív politikai szereplő. Szimbolikus jelentősége van, hogy Trockij nem tagja az új vezetésnek, amit a kommunista párt ellenszenvével indokolnak. 
 
A párizsi Friss Hírek (Poszlednyije Novosztyi) is Lenin állapotával foglalkozik: tekintettel Lenin állapotának végleges romlására, Moszkvában egy trojka alakul az állami feladatok ellátására. Ebbe a trojkába Rikov, Buharin és Preobrazsenszkij tartoznak. A lap közöl egy alternatív verziót is a vezetésváltásra, mely szerint Felix Dzerzsinszkij veszi át Lenin helyét. 
 
A rosztovi Szegénység (Bednota) című újság arról számolt be, hogy a doni régió falvai tömegesen kapják a leveleket a Bulgáriából, Törökországból, Romániából és Jugoszláviából a donmelléki születésű emigránsoktól, akik Vrangellel és Gyenyikinnel együtt menekültek. Az emigránsok kifejezik vágyukat, hogy visszatérjenek, és megbánásukat fejezik ki, hogy felszólaltak a vörös kormány ellen. 
 
A berlini Kormány (Rul') című lap arról számolt be, hogy az utóbbi időkben Oroszország területén megerősödött a jezsuiták tevékenysége, akik mindenféle korlátozás nélkül utazhatnak be az ország területére, és a szovjethatalom rendkívül előzékenyen bánik velük. A cikk szerzője rámutat, hogy tevékenységük nem is sikertelen: sokan térnek át a pravoszláv hitről a katolikusra. 
 
Éjjel egy csapat tolvaj tört be az Oktatási Népbiztosság raktárába - számolt be róla a Dolgozó Moszkva (Rabocsaja Moszkva) - ahonnan gyertyákkal teli dobozokat és karácsonyi díszeket kezdtek el kirámolni. A felfegyverkezett őrség tüzet nyitott a tolvajokra, aminek során egyiküket halálos sérülés érte, további hármukat sikerült őrizetbe venni, többen azonban elmenekültek. 

 

 

Cimkék: Lenin, Szovjetunió 100, Sztálin
Országok:
Megosztás:
Add a Facebook-hoz

 

Oroszvalosag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat