OROSZVALOSAG.HU


Borisz Sztrugackij a fasizmusról

  |  2015-04-19 10:32:50  |  
Oroszvilag.hu

Borisz Sztrugackij a fasizmusról

Fasizmus = nacionalizmus és diktatúra

Borisz Sztrugackij a fasizmusról

 

A gazeta.ru aktuálisnak gondolta Borisz Sztrugackij író húsz éve, 1995-ben egy konferencián elmondott gondolatait a fasizmusról, s most újra közölte azokat.

Sztrugackij szerint a fasizmusnak csak külső kellékei a fekete SS-egyenruhák, a karlendítés, a horogkereszt,a fáklyás menet, a szögesdrót, a krematóriumok füstje, a német náci vezetők.

Az Akadémia megbízást kapott a fasizmus definíviójának megalkotására, pedig a fasizmus igen egyszerűen megragadható. „A fasizmus a nacionalisták diktatúrája. Tehát a fasiszta az az ember, aki valamely nemzet másik nemzet feletti felsőbbrendűségét hirdeti, s ezt „vaskézzel”, „a rend erejével” kívánja megvalósítani.”

Mindössze ennyi a fasizmus alapja, nacionalizmus és diktatúra, minden más csak következmény. Létezhet más diktatúra is, mint amilyen a sztálini Szovjetunióban volt, de annak nem valamilyen nemzet (faj) felsőbbrendűsége volt az alapja, tehát nem fasizmus. Aztán olyan állam is van, ami a „nemzeti eszmére" épül, de nem diktatúra (Izrael), tehát ez sem tekinthető fasizmusnak.

A demokrata is lehet nacionalista, de ha aláveti magát a demokratikus szabályoknak, akkor nem fasiszta. „A fasiszta viszont nem lehet demokrata, a szólásszabadság, a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság híve – ő csak a Vaskéz szabadságát ismeri el.

Sztrugackij szerint a fasiszta gondolkodás a feudalizmus egyfajta maradványa, archaikus mentalitás lenyomata.

Csak ne keverjék össze a patriotizmust a nacionalizmussal! A patriotizmus népünk szeretetét jelenti, a nacionalizmus mások megvetését. A patrióta tudja, hogy nincsenek jó és rossz népek, csak jó és rossz emberek. A nacionalista mindig a „mi-ők”, a „mi emberünk – nem a mi emberünk” kategóriákban gondolkodik.” A nacionalista egész népeket, embercsoportokat bélyegez meg.

A fasiszta gondolkodás egyik legfontosabb eleme az embereket „mieinkre” és „nem mieinkre” osztani.

A fasiszta minden esetben hazug. Diktatúrát még csak lehet teremteni valamilyen jó ügy ürügyén, de a nacionalizmus, egy nép másik feletti fennsőbbsége csakis hazug lehet.

Ha ön úgy gondolja, csak a saját népe jogosult minden jóra, és a körülötte élők másodrangúak, ön megtette az első lépést a fasizmus felé. Utána arra is rájön, hogy népe magas céljait csak akkor érheti el, ha vasrend lesz és befogják a száját a mindenféle szabadgondolkodóknak, amikor falhoz állítják (bírósági eljárás nélkül) a másként gondolkodókat, és a más nemzetiségűeket is sarokba állítják...

Amikor ön ezt a magáévá tette, a folyamatnak vége, ön már fasiszta. Ön nem visel fekete egyenruhát horogkereszttel. Nem kiabálja, Heil! Ha ön beállt a nacionalisták diktatúrájába – fasiszta lett. Ilyen egyszerű! Ilyen szörnyen egyszerű...

A történelem logikája kegyetlen, ahogy hatalomra jutnak a fasiszta vezérek, ott kiiktatják a másként gondolkodókat, leverik az elkerülhetetlenül kitörő ellenzéki megmozdulásokat, akasztófák lesznek, militarizálódás, háború...

Ha ön meg akarja állítani ezt a gépezetet, akkor kíméletlenül meg fogják semmisíteni...”

 

 

https://www.eurazsia.hu/2015/04/19/borisz-sztrugackij-a-fasizmusrol/

 

Cimkék:
Országok: Ukrajna Oroszország
Megosztás:
Add a Facebook-hoz

 

Oroszvalosag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat