OROSZVALOSAG.HU


Az Egyháznak segítenie kell az embereket

  |  2023-05-25 08:30:44  |  
Igari Léna

Az Egyháznak segítenie kell az embereket

Látogatóban Hilarion metropolitánál

Május 21-én, vasárnap egy csapat ruszisztika mesterszakos egyetemi hallgató látogatást tett a magyarországi orosz ortodox egyházmegye kormányzójánál, Hilarion metropolitánál. Az elismert teológus, zeneszerző és egyháztörténész vendégség mellett fogadta szívélyes beszélgetésen a hallgatókat.

Az Egyháznak segítenie kell az embereket

Számos kérdés felmerült a beszélgetés során, melyekre az egyházi vezető készségesen válaszolt: az egyház szerepéről a jelenlegi háborús helyzetben azt hangsúlyozta, hogy az embereknek lelki és szociális segítséget kell nyújtania. Elmondta, hogy a magyarországi istentiszteletek látogatóinak mintegy fele ukrán menekült. A szláv nyelvű liturgiát követően azonnal elkezdődött a magyar nyelvű szertartás, jóval alacsonyabb létszám mellett. 

Az oroszországi egyház konzervativizmusáról is beszélt, mely továbbra is elzárkózik mindenféle modernizációtól: elmondta, hogy ez nemcsak arra vonatkozik, hogy kizárt dolog, hogy szóba kerülhet például női papok felszentelése, hanem az istentiszteletek nyelvének megváltoztatására is. Az ószláv nyelven zajló istentiszteleteket ugyan a hívek nem értik, ám Alfejev szerint ez akkor is igaz lenne, ha oroszra fordítanák a liturgia nyelvét, ráadásul az eddig használt egyházi énekeket is teljesen át kellene írni, amit a hívők közössége szerinte nem fogadna el. A hit hordozójának a népet tekinti, ami egyrészt megőrzi a hit tisztaságát, és védelmet ad az eretnek elhajlásokkal szemben. Az eretnekséggel kapcsolatban elmondta, hogy vékony mezsgye van a protestantizmus valamint más vallási irányzatok és a szekták között - ez utóbbiakkal szemben az egyháznak küzdenie kell.

Szóba került a protestáns egyházak helyzete Oroszországban: ebben a kérdésben éles megkülönböztetést tesz a “saját” protestáns felekezetek, (azaz az országban őshonos baptista vagy lutheránus egyházak) és az “idegen” neoprotestáns egyházak között - ez utóbbiakról elmondta, hogy a Szovjetunió szétesése után elszaporodtak és nagyra nőttek, de újabban elfogytak. Magyarországi szolgálatára vonatkozóan elmondta, hogy eleinte szokatlan volt számára, hogy mennyivel kevesebben vannak jelen egy-egy istentiszteleten, noha az élőben közvetített szolgálatot több ezren szokták megtekinteni. Korábban milliós nézettségű tévéműsorát youtube csatornára váltotta. 

Tekintettel arra, hogy a látogatás a Pünkösdöt megelőző hétvégére esett, az egyházi vezető mesélt az ünnepi istentisztelet jellegzetességeiről is, így az ünnepi díszbe öltöző templomokról is, melyeket Oroszországban ilyenkor különféle zöldellő növényekkel ékesítenek. Búcsúzásként a metropolita mindenkit invitált a közösség istentiszteleteire és megajándékozta látogatóit 1-1 példánnyal orosz nyelvű kötetéből, a Katekézisből.  


 

Cimkék:
Országok:
Megosztás:
Add a Facebook-hoz

 

Oroszvalosag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat