OROSZVALOSAG.HU


Fejezetek a százéves Szovjetunió történetéből

  |  2022-07-08 20:56:42  |  
Oroszvalóság Admin

Fejezetek a százéves Szovjetunió történetéből

A Központi Bizottság és az Egyház

100 évvel ezelőtt, július első napjaiban került sor a Petrográdi perre, melynek során 86 vádlott ült a vádlottak padján az ortodox papság soraiból és híveiből. A tárgyalásra az egykori nemesi Közgyűlés előcsarnokában került sor.

Fejezetek a százéves Szovjetunió történetéből

A hatóságok vádirata szerint a per vádlottait azon zavargások után vonták eljárás alá, amelyek a petrográdi templomok értéktárgyainak lefoglalása során kezdődtek. Venjamin metropolita emlékirataiban az alperesek összetételéről így ír:

"A Metropolitán kívül Venyegyikt püspök, szinte az összes fő Petrográdi katedrális elöljárója, a Teológiai Akadémia professzorai, a Teológiai Egyetem hallgatói mind vád alá kerültek a perben. A vádlottak nagyobb része "különféle rendű és rangú" emberekből állt, akiket többnyire járókelőként vett őrizetbe a rendőrség a templomi javak lefoglalása során kialakult utcai zavargások idején. Voltak köztük nők, öregek és tinédzserek, sőt valami éles hangú gnóm is, aki valamiféle komikus színt vitt az amúgy igen nyomasztó perbe; volt egy felcserasszony is, akit "ellenforradalmi hisztériával” vádoltak meg, amelybe a templomban került a szovjethatóságok eljárása során. Volt még köztük egy mohamedán perzsa cipőpucoló, aki nem is értett – mint utóbb kiderült – oroszul, és mégis eljárás alá vonták, mint aki "ellenáll az egyházi értékek lefoglalásának". Röviden, a vádlottak ezen része nagyon véletlenszerű összetételű, tarka utcai tömeg töredéke volt. Nyilvánvaló, hogy senkinek eszébe sem jutott, hogy gondosan válogassa meg a vádlottakat. Nem volt rá idő...".

Az ügyészség fő tanúja egy Vlagyimir Krasznyitszkij nevű atya volt, a megújítási mozgalom egyik arca. Az ítéletet a vádirat összes anyaga alapján hozták, beleértve azokat is, amelyek a tárgyalás során egyértelműen hamisaknak bizonyult.

A bíróság 10 embert ítélt halálra, köztük Venjamin Petrográdi Metropolitát, Szergij (Sein) archimandritát, I. M. Kovsarov ügyvédet és Ju. P. Novickij professzort. "Az egyházi értékek lefoglalásáról szóló rendelet szovjet kormány általi végrehajtása ellen irányuló eszmék terjesztése miatt, amely egységes frontot hozott létre a nemzetközi burzsoáziával a szovjet kormánnyal szemben."

Az ítélethirdetés másnapján Alekszandr Vvegyenszkij és a megújulási mozgalom vezetője, valamint számos más alakja benyújtotta a „kivégzésre ítéltek iránti kegyelemre vonatkozó” petícióját a "Élő Egyház" (megújulási mozgalom) papságának képviseletében. Ennek tartalma szerint a petíció szerzői „a munkás-és paraszthatalom bírósága előtt meghajolva" kérelemmel fordulnak a Petrográdi Végrehajtó Bizottsághoz, hogy enyhítsék a halálbüntetés miatt elítélt egyházfiak büntetését.

A Központi Végrehajtó Bizottság ennek ellenére helybenhagyta a halálos ítéletet, hat fő kivégzését azonban börtönbüntetésre enyhítette. Más elítéltek egy hónaptól 5 évig terjedő börtönbüntetést kaptak, 26 embert felmentettek. 1922. augusztus 12-13, éjszakáján pedig a halálos ítéleteket végre is hajtották.

1990-ben az ítéletet hatályon kívül helyezték, és az összes elítéltet rehabilitálták bűncselekmény hiányában.

Egy 1992-es érseki tanácsi határozat alapján vértanúként szentté avatták a Petrográdi Venjamin Metropolitát és "azokat, akik vele együtt mártíromságot szenvedtek".

Források:
Дело № 23. «Об изъятии церковных ценностей и колоколов» // Политбюро и церковь. 1922—1925 гг. В 2 кн. Кн. 1 / Изд. подготовили Н. Н. Покровский, С. Г. Петров. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. — (Архивы Кремля)

«Дело» митрополита Вениамина: (Петроград, 1922 г.). М.: Студия «ТРИТЭ»: Российский архив, 1991.

Ходатайство группы духовенства -«Живой церкви» о помиловании приговоренных к расстрелу по делу петроградского духовенства и верующих. 6 июля 1922 г. Архивная копия от 29 сентября 2015. On:
 

Cimkék: Szovjetunió, egyház, Központi Bizottság, egyházi per
Országok:
Megosztás:
Add a Facebook-hoz

 

Oroszvalosag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat