OROSZVALOSAG.HU


Kelet vagy Nyugat?

  |  2022-09-09 11:00:33  |  
Oroszvalóság Admin

Kelet vagy Nyugat?

Vita 2013-ban az orosz "Standardról" 

Kelet vagy Nyugat?

„Oroszországban már másfél éve nagy vita dúl az orosz történelemről, azok után, hogy Vlagyimir Putyin 2013 februárjában utasítást adott az egységes történelemtankönyv létrehozására. Az (újra)megalakított Oroszországi Történelmi Társaság (elnöke az a Szergej Nariskin, aki az Állami Duma elnöke is) égisze alatt létrehozott szakmai munkacsoport először egy listát készített az orosz történelem vitatott kérdéseiről (Az orosz történelem vitás kérdései, oroszvilag.hu, 2013. június 11.), majd kiadott egy munkaanyagot az oktatási „Standard”-ról is…

Az Alekszandr Csubarjan akadémikus által vezetett munkacsoport (amelyben oroszlánrészt vállalt a Jurij Petrov által igazgatott OTA Oroszország Történeti Intézete) anyaga, azonban ezt követően is a viták kereszttüzében áll. Nyílt ülésen foglalkozott vele például az Oroszországi Duma Oktatási Bizottsága, és cikksorozatot, valamint vitát szentelt neki a hatalom közeli „Sztratyegija Rosszii” c. folyóirat. Ami különösen annak fényében emelkedik jelentőségre, hogy a Vlagyimir Megyinszkij által vezetett Oktatási Minisztérium áprilisban megküldte az elnöki adminisztrációnak „Az állami kultúrpolitika alapjai” című hasonló igényű munkaanyagát. Ez a „Történeti standardtól” homlokegyenest ellenkező történelemfelfogáson nyugszik: szellemileg rokon a 19. századi un. „uvarovi szentháromság” (pravoszlávia, autokrácia, népiség) eszméjével. (A lényege, hogy Oroszországot – egyebek között – Danyilevszkij nyomán a „bűnös” Nyugattól teljesen eltérő civilizációként tételezi és meghirdeti a harcot a „másság” (pl. a multikulturalizmus) minden megnyilvánulása ellen.)

Az orosz történészszakma és közösség viszont meglepő pluralizmusával és vitakészségével tűnik ki. Láthatóan nehezen megy egy egységes történelemszemlélet elfogadtatása, így a hatalom is meglehetősen óvatosan kezeli a kérdést. Az új történelemtankönyvi koncepció, ugyanis egy gyakorlatilag minden szakmabeli által elfogadott kompromisszumként, konszenzuális módon került az elnök asztalára, amely számos következetlensége és régi beidegződése ellenére egy alapvetően „nyugatos”, az európai értékeket zsinórmértékül használó, az orosz történelmet az európai történelemben elhelyező történelemfelfogáson nyugszik.

A vitákban körvonalazódni látszik, hogy nemhogy az egységes „állami” történelemszemlélet „gründolása”, de még az egységes történelemtankönyv család létrehozása is a szakma ellenállásába ütközik. Komolyan fel sem merül a történész céhen belül, hogy az elfogadott „történeti sorvezető” a szükséges szakmai minimum rögzítésén kívül bármiben is korlátozza a tudomány vélemény nyilvánítási szabadságát, vagy a tanár meghatározó szerepét az ismeretátadási folyamatban. Akadnak, persze, olyanok – jellemzően a feltörekvő generációból -, akik valamiféle – tételesen nem deklarált – hatalmi elvárásnak megfelelni akarván alaposan túllőnek a célon. Mint pl. egy Bagdaszarjan névre hallgató történész a moszkvai „szerviz” egyetemről, aki lényegében keresztesháborút hirdet az, úgymond, túlsúlyban lévő liberális felfogás ellen, táblázatokba foglalva a „helyes” és „helytelen” véleményeket és végső megoldásként az „ellenálló” akadémiai és felsőoktatási struktúra új káderekkel és intézményekkel való felcserélését sürgeti.” (2014)

 

(Vita az új orosz történeti koncepcióról, Poszt-Szovjet Füzetek XXI., 2014.) 

 

Cimkék: Vlagyimir Putyin, Szergej Nariskin, Alekszandr Csubarjan, Jurij Petrov
Országok:
Megosztás:
Add a Facebook-hoz

 

Oroszvalosag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat