OROSZVALOSAG.HU


Szökés a paradicsomból

  |  2022-05-13 08:54:27  |  
Goretity József

Szökés a paradicsomból

Lev Tolsztoj élete és futása 

Szökés a paradicsomból 

Aligha van a világnak olyan szeglete, ahol ne ismernék Lev Nyikolajevics Tolsztoj nevét. A zseniális orosz íróét, a Háború és béke, az Anna Karenyina, a Feltámadás és számos más remekmű szerzőjéét. A lét nagy kérdéseivel foglalkozó filozófusét. A mélyen vallásos, de a hivatalos pravoszláv egyházzal szembeszegülő hívő emberét. A szántóvető grófét. A prófétáét. És aligha akad bárki is azok között, akik valamelyest is ismerik Tolsztoj életét, művészetét, filozófiáját, akit ne izgatna az a furcsa esemény, amely 1910. október 27-éről 28-ára virradó éjszaka következett be: a 82 éves Tolsztoj gróf, néhány héttel a halála előtt, titokban elszökött otthonról, híres Jasznaja Poljana-i birtokáról. Sokszor, sokan próbálták már hol több, hol kevesebb sikerrel rekonstruálni a szökéstől az asztapovói állomáson bekövetkezett halálig terjedő időszak eseményeit, és főként: megfejteni Tolsztoj „futásának” okát és titkát.

Pavel Baszinszkij, a kiváló kortárs orosz irodalmár is erre tett kísérletet 2010-ben megjelent (és magyarul 2021-ben kiadott) Szökés a paradicsomból című munkájában, amely megjelenése évében Oroszországban elnyerte a Nagy Könyv díjat. És méltán. Ha Baszinszkij könyvének műfaji meghatározásával próbálkoznánk, nehéz helyzetbe kerülnénk: irodalomtudományi szakmunka? életrajzi regény? Egyfelől ugyanis a Szökés a paradicsomból a Tolsztoj-életmű egészére (szépirodalmi műveire, filozófiai esszéire, cikkeire, naplóira) kiterjedő ismeretekre, a Tolsztoj-szakirodalom tudományos feldolgozására, számtalan archív anyag felvonultatására, alapos kutatómunkára épülő, magas színvonalú tudományos szakmunka. Másfelől: remek stílusban megírt, ravaszul szerkesztett, már-már krimiszerű izgalmakat kiváltó életrajzi elbeszélés. Baszinszkij a könyvben nemcsak a „futás” körülményeit meséli el nagy feszültségteremtő erővel, hanem e néhány hét egy-egy eseménye kapcsán leírja, mintegy koncentrikus körökben kibontja Tolsztoj életének epizódjait, gyermekkori élményeitől kezdve szerelmi életén, házasságán, barátságain, családi kapcsolatain, szellemi fordulatain, szépírói munkásságán, erkölcsi, filozófiai, vallási nézetein keresztül a haláláig.

Mindezek nyomán az olvasó előtt kibontakozik nemcsak a világhírű író és gondolkodó életműve, hanem egy vívódó, önmaga megismerését és tökéletesítését állandóan szem előtt tartó rendkívüli ember tragikus sorsa is. Baszinszkij Szökés a paradicsomból című műve alighanem az egyik leginformatívabb és egyben legolvasmányosabb könyv, amit valaha is Tolsztojról írtak. A kötetet gazdag forrásjegyzék és képanyag egészíti ki.

(Pavel Baszinszkij: Szökés a paradicsomból. Goretity József fordítása. Budapest, Európa, 2021., 685 oldal)

Cimkék: Lev Tolsztoj, Jasznaja Poljana, Pavel Baszinszkij
Országok:
Megosztás:
Add a Facebook-hoz

 

Oroszvalosag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat